De støtter os

Hvert år får TUBA uvurderlig støtte fra større og mindre fonde, legater, private, loger og virksomheder. Vores største bidragyder er Socialministeriets satspuljemidler, der sikrer en del af vores drift. Men vi er afhængige af private og offentlige biddragyderes donationer, der også gør det muligt at igangsætte nye projekter, så vi kan hjælpe endnu flere unge fra familier med misbrug. Derfor skal der lyde en stor og varm tak til jer, der støtter TUBAs arbejde.

 

 

 

 

   

 

 

     

     

     

 

OK donerede den årlige juledonation til TUBA i 2014

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre bidragydere:

Augustinus fonden

Frederiksberg Fonden

H. Lundbeck 

PFA Brug Livet Fonden

Montana

Søsterloge nr. 26

J.J. Bahnsen 

Borgmesteren på Bornholm