Klassekammerat i risikogruppe

Køn: 
Kvinde
Alder: 
47 år
Hvem i din familie har et misbrug?: 
Jeg er pårørende til en ung i TUBAs målgruppe
Spørgsmål: 

Mit barn har mistanke om, at en klassekammerat vokser op i en misbrugsfamilie. Jeg har netop spurgt skolebestyrelsen om de vil booke TABU (et teaterstykke om og for børn af misbrugere). Jeg kender ikke familien (selvom vi har haft børn i samme klasse i 8 år), men jeg tænker, at jeg er nødt til at gøre noget, når mit barn er bekymret for en klassekammerat. Men hvad?

Svar: 

Kære du

Hvor er det godt, at du tager dit barns bekymring alvorligt og skriver herind for at få redskaber til, hvordan du kommer videre herfra! Jeg vil give dig tre forslag:

  1. Hvis du har fået kendskab til noget, som du har pligt til at underrette om, skal du underrette kommunen. Det kan du gøre anonymt, enten via brev eller pr. telefon. Du kan finde informationer på din kommunes hjemmeside. Af hensyn til barnets anonymitet, laver jeg ikke et direkte link, men hvis du googler "*Kommunens navn* underretning", er det Googles første resultat, du kan benytte. 
  2. Hvis du er i tvivl og dermed ikke har pligt til at underrette, kan du gøre skolen opmærksom på dit barns mistanke - de er forpligtede til at handle på det. 
  3. Hvis du har mod på det, kan du også forsøge at tale med det pågældende barn eller dets forældre. I denne pjece kan du læse om, hvordan man kan tale med børn, som har forældre, der misbruger: https://tuba.dk/sites/default/files/til-download/kursus-2014.pdf . 

Hvis barnets forældre har misbrugsproblemer, er det en stor hjælp for barnet, hvis en voksen handler på det - det kan nemlig være svært for barnet at handle selv. Derfor er det rigtig godt, at du tager affære og vil hjælpe barnet! 

De bedste hilsner
Mette, TUBA