Effekt og undersøgelser

Der findes meget lidt viden om unge fra familier med misbrug. Derfor fokuserer vi i TUBA på at producere mere viden om denne store gruppe af danskere. Vi har siden 2008 haft fokus på, at evaluere og dokumentere arbejdet med unge af misbrugere, og dykke dybere ned i tal og forskning på området. Nu ved vi mere om, hvor mange der er, hvad unge fra familier med misbrug kommer fra, hvordan vi kan hjælpe dem, og hvor vi ikke hjælper godt nok.

Jul er svær for børn af misbrugere

42 procent af de børn af misbrugere, der har søgt hjælp i TUBA, glæder sig ikke til jul, og 32 procent har en eller flere gange fravalgt at holde jul på grund af forældrenes misbrug. 

Juleundersøgelse 2018

Støtte til børn af misbrugere

En undersøgelse blandt børn af misbrugere viser, at over halvdelen ønsker, at voksne havde spurgt mere til dem i barndommen. Desuden angiver hele 60 %, at de kunne have været opdaget, hvis lærere, pædagoger og andre voksne var bedre uddannet i hvordan det er at vokse op med forældre, der har et misbrugsproblem.

Undersøgelsen er iværksat af TUBA og er baseret på 823 besvarelser fra unge mellem 14 og 35 år, der har gået i TUBA.

Undersøgelse af hvordan man bedre kunne se og støtte misbrugsbarnet i barndommen.

Børn af misbrugere savner modige voksne

I TUBA lavede tilbage i 2009 en undersøgelse, hvor formålet var at finde ud af, 'hvilken form for støtte ønsker børnene?'. Undersøgelse gik over 12 dage i februar 2009, hvor TUBA har bad unge mellem 14 og 35 år om at svare på spørgsmål, om hvilken støtte de kunne have ønsket sig som børn - i alt 367 har besvaret spørgeskemaet.

Se TUBA undersøgelsen: Børn af misbrugere savner modige voksne

Lærere ikke rustet til børn fra familier med misbrug

Moos-Bjerre Analyse har for TUBA undersøgt læreres viden, rammer og muligheder for at hjælpe børn i misbrugsfamilier.

Se hele undersøgelsen

Landsdækkende indsats for unge, som er børn af alkohol- og stofmisbrugere

TUBA Danmark har i mange år kæmpet for, at der – i lighed med behandlingsgarantien for alkoholmisbrugere – også indføres en behandlingsgaranti for de børn, der vokser op med, eller er vokset op med, en far eller mor der har alkohol- elle misbrugsproblemer – og som sådan er belastet heraf.

Se notat om behandlingsgaranti for pårørende, som er vokset op med alkohol- og/eller stofmisbrug i familien

Evaluering

I TUBA bestræber vi os på at øge effekten af vores behandling og forbedre vores monitorering og rapportering af de forandringsprocesser, de unge gennemgår.
I april 2009 indførte vi desuden et standardiseret instrument (CORE OUTCOME MEASURE og Young Person CORE. se www.coreims.co.uk) til at evaluere forløb i TUBA. Dermed måler og sammenligner vi de unges tilstand ved starten og afslutningen af behandlingen. Systemet blev officielt oversat til dansk i 2008. Vi arbejder for tiden med at integrere effektmåling yderligere i behandlingen. Allerede i 2008 begyndte vi at bruge det etablerede evalueringssystem Outcome & Session Rating Scale som et led i vores terapiforløb. De unge og deres terapeuter bruger redskaberne til at evaluere og justere deres samtaleforløb løbende for at øge effekten af terapien.

Evalueringsarbejde i TUBA - CORE NET

Hvad er TUBAs unge belastede af?

De unge henvender sig typisk i TUBA efter mange års belastning og isolation. De kommer ofte, når det er blevet tydeligt for dem, at de ikke behøver affinde sig med, at livet skal blive ved med at være så svært. For dem har et belastet liv været et almindeligt liv.
Læs undersøgelsen af hvad 502 unge fra TUBA har oplevet under deres opvækst. Belastningsindekset er udviklet i samarbejde med Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet.

Belastningsindeks 2015

Belastningsundersøgelse i TUBA 2010

Effekt 

Vi måler effekten af den terapi/rådgivning, unge gennemgår i TUBA regi ved brug af validerede skalaer. I TUBA er vi særlig gode til at hjælpe de unge med symptomer på depression og posttraumatisk stress forstyrrelse (ptsd). Vi måler årligt vores effekt. Se hvordan hjælpen har hjulpet

Effekt af TUBAs arbejde 2011

TUBAs hjælp hjælper 2010

Hver tiende ung er belastet af passiv druk - befolkningsundersøgelse 2010

I 2010 fik vi i TUBA lavet en befolkningsundersøgelse, så vi kunne dykke dybere ned i oplevelser med passiv druk. Se alle resultaterne fra befolkningsundersøgelsen i undersøgelsen her.

Hver tiende ung er belastet af passiv druk

Familier med alkoholproblemer og deres børn

Undersøgelsen belyser i hvilket omfang et alkoholmisbrug påvirker ikke kun den drikkende, men også personens familie herunder børnene. Den giver en forståelse af de vilkår og konsekvenser det har for børnene  både i barndommen og i voksenlivet.

Familier med alkoholproblemer og deres børn

Befolkningsundersøgelse  2008

I TUBA arbejder vi med unge pårørende til alkoholmisbrugere. Vi har derfor længe ønsket os at få tal på omfanget af den problemstilling. Indtil nu har man baseret sine skøn på forbruget af alkohol. Med denne undersøgelse har vi bedt et analysesinstitut, Userneeds, spørge til konsekvenserne for pårørende, sådan som de oplevede det. De har derfor lavet en repræsentativ stikprøveundersøgelse.

Stikprøven er tilfældigt udvalgt blandt 20-40 årige, og er i forhold til Danmarks Statistik repræsentativ på køn, alder og regional geografi. I alt har 951 besvaret spørgeskemaet - og af dem er 192 i målgruppen.

Befolkningsundersøgelse 2008