Faglig profil

TUBAs arbejde hviler på en solid faglig viden om, hvordan det kan være at vokse op i en familie med misbrugsproblemer, og hvordan man får det bedre, hvis man har det svært.

Se TUBAs faglige profil

Den bygger på fire grundlæggende forhold:

Vi samarbejder med dig om, hvordan du får det bedre.

Det er dig, der er drivkraften til at få det bedre. TUBAs opgave er at hjælpe dig til at få fat på dine ressourcer og finde nye måder at forholde sig til dine dilemmaer på. Selvom du måske ikke tror det lige nu, så er du ekspert på dit liv. Vi hjælper dig bedst, når vi kan støtte de mål, du sætter dig for at få det bedre. Vi bruger mange forskellige metoder for at hjælpe dig på vej.

Når vi støtter dig i arbejdet med at få det bedre, vil vi gerne støtte dig i at få en identitet som passer til dig - og som er uafhængig af hvordan dine forældre har valgt at leve deres liv. På samme måde er TUBA dit sted. Ikke et misbrugsbehandlingssted. I TUBA møder du unge i samme situation som dig selv. De har også forældre der har eller har haft et misbrug. Det er vigtigt for os, at det, der sker i TUBA, sker på dine præmisser og handler om dig.

Vi ved noget om, hvad det har kostet dig, og hvordan du kan komme videre

TUBA har Danmarks mest specialiserede viden om konsekvenserne af at vokse op i en familie med misbrugsproblemer. Vi ved, at overgangen fra at leve og bo i en familie med misbrugsproblemer til at få et eget liv som voksen, kan give store udfordringer. Mange har brug for professionel hjælp til at klare overgangen. TUBA har et særligt kendskab til de udfordringer, denne overgang kan give og til, hvordan man kan komme videre.

Vi sikrer høj faglig kvalitet

TUBA sørger for at være opdateret med den nyeste faglige viden i det psykoterapeutiske felt. Det gør vi ved at forske og opkvalificere medarbejderne i nye metoder og viden på feltet. Vi evaluerer løbende, om vi hjælper de unge, der går hos os, godt nok og tilpasser vores arbejde efter det.

Vores faglige ståsted er eksistentielt/humanistisk og psykodynamisk. Det kræver en uddybning:
Det eksistentielt-humanistiske handler om, at ethvert menneske har værdi i sin egen ret og har krav på at blive mødt som det menneske, det er. Det betyder, at vi interesserer os for, hvordan livet ser ud for dig. Vi ser på dine værdier, drømme, interesser, kvaliteter og muligheder. Det handler også om, at vi i livet må arbejde på at forlige os med at have forskellige vilkår, som vi måske ikke kan gøre så meget ved – fx at have en forælder, der har et misbrug.

Det psykodynamiske handler om, at vi anerkender betydningen af belastningerne i din opvækst, og hvordan de kan præge dig i dag. 

TUBA ansætter kun professionelle psykologer og psykoterapeuter. Terapeuterne er uddannede i en række forskellige metoder,  som de bruger for at hjælpe dig med de udfordringer, du står i. Vi vægter, at terapeuterne lever op til de krav, som forskning i psykoterapi har vist sig, har betydning for, at man får det bedre af samtalerne. Du kan læse mere om dette under ’de fælles faktorer’ i vores faglige profil. De ansatte i TUBA er forpligtet af etikreglerne i hhv. Psykologforeningen og Psykoterapeutforeningen.

Vi taler din sag i samfundet

TUBA synes ikke, at det kun er dit problem at have en forælder, der drikker eller tager stoffer. Vi synes, det er et samfundsproblem. Vi anser det som vores opgave at åbne samfundets øjne for problemet, og kæmper via kampagner, oplysning og pressearbejde for bedre forhold for børn af misbrugere.