TUBA-konferencen: VOLDsom arv

Den 26. og 27. marts 2019 inviterer TUBA endnu en gang til konference + dagkursus i Odense Congress Center. Denne gang er temaet senfølger af psykisk og fysisk vold i opvæksten, og hovedtaleren er den norske psykolog og stifter af Alternativ til Vold (ATV), Per Isdal. Konferencen er særligt for dig, der arbejder med udsatte børn og unge, eller har rådgivnings- og samtaleforløb med udsatte børn, unge og voksne fra familier med dysfunktionelle forhold. Det kan for eksempel være som psykolog, terapeut, socialpædagog, familiebehandler, socialrådgiver, lærer eller ansat på et krisecenter. 

TILMELD DIG KONFERENCEN HER

I løbet af konferencen vil du kunne tilmelde dig to workshops med forskellige vinkler på arbejdet med senfølgerne af psykisk og fysisk vold, ligesom der vil være et afsluttende oplæg om hvordan man passer på sig selv i arbejdet med udsatte unge. Du kan læse mere om de enkelte workshops herunder. 

Dagen efter konferencen holder Per Isdal et heldagskursus om voldens psykologi. Læs mere om det HER

Se programmet for konferencen her

Workshops:

  1. Om voldens senfølger v/Per Isdal

Hvordan kan oplevelser af vold i opvækstfamilien sætte sig som senfølger i ungdomslivet? Har det en betydning for hjælpen til de unge, om vi (og de selv) forstår deres problemer som senfølger eller som noget andet? Hvilken tilgang til vold som senfølge er hjælpsom, når vi møder de unge, så de hjælpes videre?

  1. Skam og selvværdsproblematikker v/Lars J. Sørensen

Når man føler sig forkert og ikke kan holde ud at være sammen med sig selv, gemmer man sig i skamfuldhed. Skam handler ikke om det, man har gjort, men om den, man er. Man føler sig behandlet forkert og spejlet forkert tilbage. Lars J. Sørensen vil i workshoppen gøre rede for, hvordan skam kan overvindes gennem nærvær og tilknytning, og at skadevirkningerne af ikke-erkendt skam kan være den største enkeltfaktor bag psykisk sygdom.

  1. Med kroppen som medie: Om spiseforstyrrelser, cutting og risikoadfærd v/Lotte Rubæk

Når man har svært ved at håndtere og regulere sine følelser på et mentalt plan, kan man have tendens til at bruge kroppen som medie for indre tilstande. Hvorfor kan psykiske smerter som følge af, at man har oplevet vold, blive anledning til, at man bruger kroppen som lærred i form af selvskadende adfærd? På workshoppen vil du også få anbefalinger til, hvordan du bedst tager kontakt til og møder en selvskadende person.

  1. Angstens væsen og dynamik v/Lise-Mette Holton

Hvordan kan angst vise sig som følge af fysisk og psykisk vold, og hvordan skal den forstås? Hvilken betydning får ”angstens onde cirkel” for personens trivsel og sociale adfærd i det nuværende liv? Hvad er det, der gør, at angsten kan blive en tilbagevendende og overvældende følelse i sociale relationer? Med baggrund i tilknytningsteori, evolutionsteori, neurovidenskab og socialpsykologi belyses dette. Workshoppen giver dig en forståelse af angstens grundlæggende dynamik, og du bliver præsenteret for værktøjer, du kan bruge i omgangen med unge, som lider af angst.

  1. Senfølger af svære traumer v/Peter Kofoed

Mange fagpersoner møder i deres virke børn og unge, som bærer rundt på traumer. Hos nogle er traumesymptomerne meget synlige, mens de hos andre lever mere skjult. Hvordan viser de synlige og mere usynlige tegn sig? Hvordan kan vi forstå nogle af de komplekse senfølger af traumer, der kan være svære for omverdenen at afkode? Og hvad adskiller traumer fra almindelige udviklingsforstyrrelser? Workshoppen har også fokus på, hvordan man som fagperson kan forholde sig til traumer, og hvilke kriterier der er afgørende for at vurdere, om man skal tage fat i traumet eller lade det være.

  1. Ensomhed og depression v/Henrik Prien

Ensomhed blandt unge er et stigende fænomen, og flere unge er gennem de sidste år blevet diagnosticeret med depression. Hvordan kan ensomhed og depression forstås i en kontekst, hvor man i opvæksten har oplevet vold? Baseret på omfattende statistik fra TUBA, hvor unges belastninger har vist sig som depressionstegn, og hvor der er opnået høj behandlingseffekt, hvordan kan man så arbejde med disse unge? På workshoppen vil du blive præsenteret for forskellige måder man kan møde og hjælpe unge, der er belastet af ensomhed og depression.

  1. Feedback Informed Treatment (FIT) v/ Alex Kastrup Nielsen

Som fagprofessionelle ønsker vi at give de unge, vi møder, den bedst mulige hjælp. FIT er på det område et hjælpsomt redskab, først og fremmest fordi det sikrer, at brugerens egen stemme kommer frem i lyset. FIT er et evidensbaseret værktøj, der via brugerens feedback anvendes til at monitorere dennes trivsel og oplevelse af behandlingen. Når FIT anvendes i en indsats, kan redskabet være med til at sikre, at de metoder, der anvendes i arbejdet med udsatte unge, rent faktisk hjælper og øger den unges mestring af sit eget liv, herunder at håndtere senfølger af psykisk og fysisk vold i opvæksten. På workshoppen får du indblik i, hvordan FIT praktiseres og virker.

Læs mere om priser og tilmelding her

Dem kan du møde på TUBA-konferencen: 

Per Isdal er psykolog og psykoterapeut. Han var med til at stifte Alternativ til Vold (ATV) i Norge og er i dag leder af ATV i Stavanger. Isdal har tidligere skrevet Meningen med volden (2000), og han blev i 2011 tildelt Den Store Psykologpris i Norge.

OBS! I forbindelse med TUBA-konferencen afholder Per Isdal et dagskursus den 27. marts 2019 i Odense Congress Center. Hvis du tilmelder dig TUBA-konferencen, får du 200,- i rabat på kursusgebyret. Læs mere HER

Lars J. Sørensen har fra 1979-2015 været chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sj. Han har arbejdet med psykoterapi både i psykiatrien og privat praksis og har igennem mange år været underviser på forskellige psykoterapeutuddannelser. I sine seneste tre bøger beskriver han skammens væsen: Skam – medfødt og tillært (2013), Sjælens længsel – og at finde sig selv uden at føle sig forkert (2016) og Selvglad – om menneskers livslange ægteskab med sig selv (2018).

Lise-Mette Holton er cand.psych. og specialist og supervisor i psykoterapi. Hun har i 20 år arbejdet som psykolog for unge og voksne med et bredt spektrum af psykiske lidelser på familiecenter, i psykiatrien, i Studenterrådgivningen og i privat praksis. Lise-Mette Holton har desuden solid erfaring med supervision, for eksempel i psykiatri og på social- og sundhedsområdet.

Peter Kofoed er uddannet psykoterapeut med speciale i traumatisering, og har i 28 år behandlet mennesker udsat for traumatisering og undervist inden for området. I perioden 1999-2011 var han tilknyttet konsulenthuset Center for stress og trivsel, hvor han primært underviste i stresshåndtering på ledelses- og individniveau, samt i kollektiv og individuel trivsel og robusthed. I dag holder Peter foredrag og kurser om dissociation, traumatisering, neuroaffektiv pædagogik og behandling. Endvidere har han siden 2015 sammen med kollegaer ledet en neuroaffektiv lederuddannelse.

Lotte Rubæk er psykolog og specialist i psykoterapi, og har siden 2012 arbejdet i Region Hovedstaden i et ambulatorium for spiseforstyrrelser hos børn og unge. Hun har netop startet et specialiseret "Team for selvskade", som skal tilbyde målrettet behandling til selvskadende unge både i og uden for psykiatrien. Igennem de sidste 10 år har hun behandlet både direkte selvskadende unge og indirekte selvskadende unge, som lider af spiseforstyrrelser, misbrug eller anden selvdestruktiv adfærd. Lotte er en af landets førende eksperter på selvskade-området, og hun har gjort sig gældende både som forsker og som forfatter til adskillige artikler samt bogen Selvskadens Psykologi.

Alex Kastrup Nielsen er stifter af TUBA, hvor han i dag fungerer som faglig chef og er en del af organisationens øverste ledelse. Han har stået i spidsen for at indføre omfattende målinger og dokumentation af effekten af terapi i TUBA. Alex Kastrup Nielsen er uddannet psykoterapeut og certificeret i Feedback Informed Treatment i 2016. Han er desuden forfatter til bogen TABU – ud af alkoholfamiliens tavshed.

Henrik Prien er psykoterapeut og regionsleder i TUBA Region Syd. Han har siden 2004 arbejdet terapeutisk med unge, som har været belastet af en opvækst med vold, misbrug og overgreb. De sidste 10 år er dette arbejde foregået i TUBA-regi. Depression og ensomhed har været centrale temaer for mange af disse unge. Henrik har gennem årene undervist mange forskellige faggrupper, og som supervisor har han arbejdet med pædagogisk personale og behandlere på forskellige institutioner.

Download en printvenlig tekst om konferencen her

Praktiske oplysninger:

Priser

Pris for konferencen:                                               1995,-  pr. person

Pris v. tilmelding senest 14. december 2018:         1895,- pr. person

Pris v. gruppetilmelding af 4 eller flere deltagere:    1795,-  pr. person

Pris for Per Isdal-kursus den 27. marts:                   1495,- pr. person

Pris v. tilmelding senest den 14. december 2018:    1395,-  pr. person

Pris v. gruppetilmelding af 4 eller flere deltagere:     1295,- pr. person

Alle priser er ex. gebyr. 

Tilmelding

Tilmelding sker på www.flexbillet.dk/tuba/

Tilmeldingen er bindende. Konferencegebyr refunderes ikke, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du selv bliver forhindret. I så fald kan du fortælle os, hvem der overtager din plads, på konference@tuba.dk

Vi forbeholder os retten til at aflyse workshops, hvis der er for få tilmeldte. I det tilfælde vil du blive bedt om at vælge dig ind på en anden workshop.

Konferencested

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense.

Læs mere på www.occ.dk, hvor du også finder kørselsvejledning mm.

TILMELD DIG HER