Tavshedspligt

I TUBA følger vi selvfølgelig de gældende regler om tavshedspligt.

Tavshedspligt betyder, at vi ikke fortæller oplysninger om dig eller det, du fortæller, videre til andre.

Nogle gange gælder tavshedspligten ikke
Hvis vi i TUBA får kendskab til, at en ung aktuelt er udsat for vold, incest eller andre former for omsorgssvigt, er vi forpligtet til at underrette kommunen.

For at kunne underette skal vi kende dit navn, cpr-nummer eller din adresse.  Har vi ikke de oplysninger, kan vi ikke underrette. På TUBA.dk er du som udgangspunkt anonym, og du vælger selv, om du vil fortælle os dit navn, cpr-nummer og din adresse.