Tavshedspligt

I TUBA følger vi selvfølgelig de gældende regler om tavshedspligt.

Tavshedspligt betyder, at vi ikke fortæller oplysninger om dig eller dét, du fortæller videre til andre.

Nogle gange gælder tavshedspligten ikke
Hvis vi i TUBA får kendskab til, at en ung under 18 år aktuelt er udsat for vold, incest eller andre former for omsorgssvigt, er vi forpligtet til at underrette kommunen. For at kunne underrette skal vi kende dit navn, cpr-nummer eller din adresse. Har vi ikke de oplysninger, kan vi ikke underrette kommunen medmindre du selv vælger, at give os de relevante oplysninger.