Underretning

Hvis vi i TUBA får kendskab til, at en ung under 18 år aktuelt er udsat for vold, incest eller andre former for omsorgssvigt, er vi forpligtet til at underrette kommunen.

For at kunne underrette skal vi kende dit navn, cpr-nummer eller din adresse. Har vi ikke de oplysninger, kan vi ikke underrette. På TUBA.dk er du som udgangspunkt anonym, og du vælger selv, om du vil fortælle os dit navn, cpr-nummer og din adresse. Vi kan derfor ikke underrette kommunen, med mindre du selv giver os de relevante oplysninger.