Lærere ikke rustet til børn af misbrugere

Baggrunden for undersøgelsen er:

  • Hver tiende ung (mellem 18 og 34år) siger at de er negativt belastet af deres forældres misbrug. Det er næsten 125.000 unge mennesker. Af den gruppe svarer 3% i en befolkningsundersøgelse, at de i høj grad ville tage imod hjælp, hvis den var der (ca. 40.000)
  • Kun 8 % af de unge i TUBA har talt med en lærer/pædagog i barndommen (228 besvarelser fra TUBAs evaluering i 2009)
  • Næsten alle de børn af misbrugere, der har fået hjælp i TUBA savner modige voksne 98 % af børnene siger, at det er ret vigtigt eller meget vigtigt at have mulighed for at tale med en voksen, (f.eks.en lærer, pædagog, psykolog, venlig voksen, kontaktperson, omsorgsperson) - en uden for familien, som tager en alvorligt, som ved noget om misbrug og ikke er bange, når de bliver spurgt (faktablad 7)  hvilken form for støtte de ønskede sig i barndommen.

Moos- Bjerre Analyse har for TUBA undersøgt hvilke barrierer, der forårsager den store forskel mellem ønsket om modige voksne og de meget få, der har talt med en lærer.

Formålet med undersøgelsen er at hjælpe lærere til at få bedre redskaber, så færre børn går isoleret gennem skolelivet med problemer på grund af forældrenes misbrug.

Undersøgelsen viser overordnet:

  • Otte ud af ti lærerne har oplevet, at et barn har dårlig trivsel på grund af misbrugsproblemer i hjemmet (83%)
  • Manglende viden er en væsentlig barriere for handling – dobbelt så stor risiko for ingen handling, hvis lærer ikke føler sig rustet.
  • Lærere føler sig ikke fagligt rustet til at håndtere og spotte misbrugsproblemer.
  • Lærere synes ikke de har fået tilstrækkelig faglig sparring og vejledning til at kunne hjælpe den elev, de har været bekymret for.

Se hele undersøgelsen: Undersøgelse blandt lærere