Om TUBA

  TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere.

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med misbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

TUBA har afdelinger landet over, hvor vi blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold.

Desuden har TUBA onlinerådgivning og kurser og foredrag til fagpersoner og skoleklasser. 

Om organisationen 

 TUBA er en selvstændig organisation ejet af Blå Kors Danmark. TUBA arbejder i overensstemmelse med Blå Kors Danmarks formål og menneske- og diakonisyn. 

  TUBA er opdelt i to regioner, der hver ledes af en regionsleder. Den daglige ledelse består af TUBAs landsleder, drifts- og administrationschef og faglig chef.

TUBAs vision og mission

Mission
TUBA hjælper unge, som er vokset op i familier med misbrugsproblemer, på deres vej til et eget tilfredsstillende liv.
TUBA arbejder for, at alle unge mellem 14 og 35 år, som har forældre med et alkohol- og/eller stofmisbrug, kan få kvalificeret hjælp, når de behøver det, samt får mulighed for selv at blive en del af hjælpen og forebyggelsen for andre. TUBA vil medvirke til, at det danske samfund ændres, så børn ikke vokser op med påvirkede forældre.
Vi vil derfor fokusere på 4 indsatser:
• give kvalificeret hjælp til at de unge kan få et tilfredsstillende liv
• samle og formidle viden om unge, som er børn af forældre med alkohol- og/eller stofmisbrug
• være et sted at høre til, hvor de unge kan møde ligesindede
• samle ressourcer, interessenter og frivillige i kampen for sagen, at ingen vokser op med påvirkede forældre


Vision
Ingen skal vokse op med fulde forældre. Og gør man, skal man kunne få hjælp!
Vi ser for os, at betydeligt færre børn vokser op med påvirkede forældre end i dag. De børn, som gør, vil opleve voksne, som ser dem og støtter dem. Og de unge, som behøver kvalificeret hjælp i overgangen til et eget tilfredsstillende liv, kan finde den.

Se hele TUBA's Strategiplan 2015-2020

Nyhedsbrev fra TUBA

Ved at tilmelde dig TUBAs nyhedsbrev i dag, kan du få gode råd og tips til arbejdet med børn i familier med misbrug direkte i din indbakke. 

Tilmeld dig TUBAs nyhedsbrev for fagpersoner.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig for TUBA; herunder drift, personale, administration og økonomi.

Se TUBAs vedtægter her

TUBAs bestyrelse til et møde i 2014

På billedet fra venstre mod højre ses leder af Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet og tidl. MF, René Skau Björnsson, tidligere formand for Folketinget, Christian Mejdahl, leder af Filipskolen i Aalborg, Stefan Maksten, (Administrations og driftschef i TUBA, Kim Juhl Kjærgaard), (Landsleder i TUBA, Henrik Appel), Næstformand og leder af Reflecto, Ulla Andersen og Formand for TUBAs bestyrelse og tidl. generalsekretær f. Blå Kors Danmark, Jens Erik Rasmussen til møde i TUBA. I bestyrelsen sidder desuden tidl. MF Charlotte Dyremose.

 

 TUBA startede på et loftsværelse

TUBA blev stiftet af psykoterapeut Alex Kastrup Nielsen i 1997, som i dag stadig er ansat i TUBA som faglig chef.

Da TUBA åbnede i et lånt loftsværelse på Frederiksberg i november 1997, var det slående hvor mange unge, der strømmede til. Det var som om, de i det skjulte havde gået og ventet på et tilbud, der var rettet mod dem i stedet for deres forældre. Siden da er TUBA vokset til mange afdelinger landet over og beskæftiger nu omkring 65 medarbejdere.

Med TUBA kom muligheden for at se misbrugsproblemerne med børnenes øjne, og det blev klart, at det var bagsiden af misbrugernes historie. Børn af misbrugere kan ikke vælge et andet liv end det, som deres forældre præsenterer for dem, og selvom de kæmper en hård kamp for at forandre familiens liv, er de reelt magtesløse over for den ultimative løsning på det største problem, nemlig forældrenes misbrug.

Kun børnene kan fortælle, hvor vanskeligt og lidelsesfyldt det er at vokse op i en familie med misbrugsproblemer, og langt de fleste børn, kan først fortælle deres historie, når de er blevet unge. Når de unge starter i TUBA, sørger mange af de unge, men i TUBA arbejder vi på at hjælpe dem til at sørge over deres forældre i stedet og komme videre derfra. 

Se TUBAs faglige profil