Om TUBA

TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, som er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe dig.

TUBA har afdelinger landet over, hvor vi blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold.

Desuden har TUBA onlinerådgivning og kurser og foredrag til fagpersoner og skoleklasser

Om organisationen 

TUBA er en selvstændig organisation ejet af Blå Kors Danmark. TUBA arbejder i overensstemmelse med Blå Kors Danmarks formål og menneske- og diakonisyn. 

TUBA er opdelt i fire regioner, der hver ledes af en regionsleder. Den daglige ledelse består af TUBAs landsleder, sekretariatschef og faglig chef.

TUBAs vision og mission

Mission
TUBA hjælper unge, som er vokset op i familier med misbrugsproblemer, på deres vej til et eget tilfredsstillende liv.

TUBA arbejder for, at alle unge mellem 14 og 35 år, som har forældre med et alkohol- og/eller stofmisbrug, kan få kvalificeret hjælp, når de behøver det, samt får mulighed for selv at blive en del af hjælpen og forebyggelsen for andre. TUBA vil medvirke til, at det danske samfund ændres, så børn ikke vokser op med påvirkede forældre.

Vi vil derfor fokusere på 4 indsatser:

  • give kvalificeret hjælp til at de unge kan få et tilfredsstillende liv
  • samle og formidle viden om unge, som er børn af forældre med alkohol- og/eller stofmisbrug
  • være et sted at høre til, hvor de unge kan møde ligesindede
  • samle ressourcer, interessenter og frivillige i kampen for sagen, at ingen vokser op med påvirkede forældre

Vision
Ingen skal vokse op med fulde forældre. Og gør man, skal man kunne få hjælp!
Vi ser for os, at betydeligt færre børn vokser op med påvirkede forældre end i dag. De børn, som gør, vil opleve voksne, som ser dem og støtter dem. Og de unge, som behøver kvalificeret hjælp i overgangen til et eget tilfredsstillende liv, kan finde den.

Se hele TUBA's Strategiplan 2015-2020

Bestyrelsen

Bestyrelsen er ansvarlig for TUBA, herunder drift, personale, administration og økonomi.

I bestyrelsen sidder:

  • Jens Erik Rasmussen (formand), tidl. generalsekretær i Blå Kors Danmark
  • Charlotte Dyremose, debattør, foredragsholder, tidligere MF
  • Rene Skau Björnsson, direktør, tidligere MF
  • Steen Skovsgaard, biskop emeritus
  • Christian Bjerre (næstformand), generalsekretær i Blå Kors Danmark
  • Leif Kristiansen, pastor emeritus

Se TUBAs vedtægter her

Børns rettigheder 

TUBA støtter op om FN's Børnekonvention og arbejder for, at børns grundlæggende rettigheder til en tryg barndom bliver overholdt og at kendskabet til børns rettigheder bliver udbredt til endnu flere både børn og voksne.

Se Børnekonventionen her   

Nyhedsbrev fra TUBA

Ved at tilmelde dig TUBAs nyhedsbrev i dag kan du få gode råd og tips til arbejdet med børn i familier med misbrug direkte i din indbakke. 

Tilmeld dig TUBAs nyhedsbrev for fagpersoner

TUBA startede på et loftsværelse

TUBA blev stiftet af psykoterapeut Alex Kastrup Nielsen i 1997, som i dag stadig er ansat i TUBA som faglig chef.

Da TUBA åbnede i et lånt loftsværelse på Frederiksberg i november 1997, var det slående, hvor mange unge der strømmede til. Det var, som om de i det skjulte havde gået og ventet på et tilbud, der var rettet mod dem i stedet for deres forældre. Siden da er TUBA vokset til mange afdelinger landet over og beskæftiger nu omkring 65 medarbejdere.

Med TUBA kom muligheden for at se misbrugsproblemerne med børnenes øjne, og det blev klart, at det var bagsiden af misbrugernes historie. Børn af misbrugere kan ikke vælge et andet liv end det, som deres forældre præsenterer for dem, og selvom de kæmper en hård kamp for at forandre familiens liv, er de reelt magtesløse over for den ultimative løsning på det største problem, nemlig forældrenes misbrug.

Kun børnene kan fortælle, hvor vanskeligt og lidelsesfyldt det er at vokse op i en familie med misbrugsproblemer, og langt de fleste børn kan først fortælle deres historie, når de er blevet unge. Når de unge starter i TUBA, sørger mange af de unge, men i TUBA arbejder vi på at hjælpe dem til at sørge over deres forældre i stedet og komme videre derfra. 

Se TUBAs faglige profil